Bezpieczeństwo

Sklep Internetowy METALICZNY PLUTON spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa przechowywania Twoich danych osobowych, jak i transakcji których dokonujesz w sklepie.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep METALICZNY PLUTON jedynie w zakresie potrzebnym do obsługi transakcji w sklepie. Twoja zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji transakcji pomoże w sprawnej komunikacji z obsługą sklepu. Pozwoli ona zawiadamiać Cię o statusie Twojego zamówienia, potwierdzić dostawę przesyłki, poinformować o wszelkich zmianach w naszej ofercie. W zakresie poufności danych osobowych wszystkie wewnętrzne procedury Sklepu METALICZNY PLUTON są zgodne z obowiązującym polskim prawem.

Dane przechowujemy w naszej bazie zabezpieczonej przed dostępem niepowołanych osób wg zaleceń ustawy o Ochronie Danych Osobowych na trzecim, najwyższym poziomie bezpieczeństwa (nie dotyczy to plików "cookies" - ochrona ich jest indywidualną sprawą użytkownika). Do ochrony danych istnieją odpowiednie procedury Zasad bezpieczeństwa procedury pozwalają na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie osobom, którym jest to niezbędne do wykonywania pracy. Informacje są przechowywane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko ich ujawnienia, modyfikacji, zniszczenia lub utraty. Zabezpieczamy dane zarówno fizycznie jak i elektronicznie. Nie udostępniamy Twoich danych firmom i osobom trzecim nie zaangażowanym w proces obsługi Sklepu METALICZNY PLUTON. Nie gromadzimy numerów kart kredytowych i numerów kont bankowych. Informacja o numerze karty lub konta jest wprowadzana i przetwarzana bezpośrednio w firmach lub bankach, zajmujących się obciążaniem kart kredytowych lub obsługą kont bankowych, z pominięciem Sklepu METALICZNY PLUTON. Dane te są przesyłane bezpiecznym protokołem SSL, a ich przetwarzanie odbywa się na zewnętrznych, bezpiecznych serwerach, przeznaczonych tylko do tego celu.